Plans de neteja personalitzats

Assessorament Normativa APPCC

COMPLEIX VOSTÈ AMB LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA?
TÉ DUBTES SOBRE LES CORRECTES PRÀCTIQUES D'HIGIENE?
DISPOSA DEL SISTEMA APPCC?

Kisunex - Asesoramiento Normativa AAPP

El sistema APPCC consisteix en dur a terme actuacions preventives programades de forma sistemàtica per evitar l'accés del consumidor a productes contaminats. La legislació (Real decret 2207/1995 i el reglament 852/2004) obliga a totes les empreses del sector alimentari, restaurants, càterings, escoles, obradors de pastisseria, majoristes i aquells que duen a terme activitats de preparació, fabricació, transformació, embassament, emmagatzematge, transport, manipulació i venda o subministrament de productes alimentaris, a garantir que els aliments que posen a disposició dels clients han de ser segurs.

QUÈ ÉS L' A.P.P.C.C.?

L'A.P.P.C.C. és un sistema d'autocontrol de la seguretat alimentària basat en la prevenció dels riscos sanitaris relacionats amb els aliments. Identificant on es pot presentar un perill en un procés determinat, es té l'oportunitat d'establir les mesures encaminades a prevenir l'aparició del mateix. Tots els perills per la seguretat alimentària són considerats com a part del sistema A.P.P.C.C. , de manera que el seu ús hauria de proporcionar als productors primaris, transformadors, restauradors i minoristes, la confiança que els aliments que produeixen són segurs.

Kisunex - Asesoramiento Normativa AAPP 02

Dins d'aquests plans per la seguretat alimentària es troba el PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ, l'objectiu principal del qual és eliminar els residus i reduir a un mínim acceptable els microorganismes que puguin contaminar els aliments. Per això es portaran a terme autocontrols, que els hi facilitarem.

El nostre personal qualificat que visitarà les seves instal·lacions i realitzarà un pla de neteja personalitzat, per a cada àrea a netejar del seu establiment.

CONFIÏ VOSTÈ EN KISUNEX

Per més informació no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 741 47 77 o bé enviï'ns un WhatsApp al 657 96 99 72. Per la nostra part rebrà una resposta immediata.